Training Schedule

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
General Class, Kwun Chung Dojo 10:00 am
General Class, Kwun Ch… @ Kwun Chung Dojo
May 1 @ 10:00 am – 1:00 pm
Instructor: Alan Chan 導師:陳民聯
Elementry Class, Ho Man Tin Dojo 4:00 pm
Elementry Class, Ho Ma… @ Ho Man Tin Dojo
May 2 @ 4:00 pm – 6:00 pm
Instructor: Hikita 導師: 疋田善朗
General Class(Kan/Jo), Fat Kwong Street Dojo 4:00 pm
General Class(Kan/Jo),… @ Fat Kwong Street Dojo
May 3 @ 4:00 pm – 6:00 pm
Instructor: Edmund Wan 導師: 溫翰源
General Class, Fat Kwong Street Dojo 7:00 pm
General Class, Fat Kwo… @ Fat Kwong Street Dojo
May 4 @ 7:00 pm – 9:00 pm
Instructor: Samson Li 導師: 李北洲
General Class, Ho Man Tin Dojo 7:00 pm
General Class, Ho Man … @ Ho Man Tin Dojo
May 5 @ 7:00 pm – 9:00 pm
Instructor: Samuel Hui 導師:許才新
Elementry Class, Ho Man Tin Dojo 6:00 pm
Elementry Class, Ho Ma… @ Ho Man Tin Dojo
May 6 @ 6:00 pm – 8:00 pm
Instructor: Edmund Wan 導師: 溫翰源
General Class, Shek Kip Mei Dancing Room 6:00 pm
General Class, Shek Ki… @ Shek Kip Mei Park Dojo
May 7 @ 6:00 pm – 8:00 pm
Instructor: Billy Choong 導師:鍾少雄
General Class, Kwun Chung Dojo 6:00 pm
General Class, Kwun Ch… @ Kwun Chung Dojo
May 8 @ 6:00 pm – 8:00 pm
Instructor: Alan Chan 導師:陳民聯
Elementry Class, Ho Man Tin Dojo 4:00 pm
Elementry Class, Ho Ma… @ Ho Man Tin Dojo
May 9 @ 4:00 pm – 6:00 pm
Instructor: Hikita 導師: 疋田善朗
General Class(Kan/Jo), Fat Kwong Street Dojo 4:00 pm
General Class(Kan/Jo),… @ Fat Kwong Street Dojo
May 10 @ 4:00 pm – 6:00 pm
Instructor: Edmund Wan 導師: 溫翰源
General Class, Kwun Chung Dojo 7:00 pm
General Class, Kwun Ch… @ Kwun Chung Dojo
May 11 @ 7:00 pm – 9:00 pm
Instructor: Samson Li 導師:李北洲
General Class, Ho Man Tin Dojo 7:00 pm
General Class, Ho Man … @ Ho Man Tin Dojo
May 12 @ 7:00 pm – 9:00 pm
Instructor: Samuel Hui 導師:許才新
Elementry Class, Ho Man Tin Dojo 6:00 pm
Elementry Class, Ho Ma… @ Ho Man Tin Dojo
May 13 @ 6:00 pm – 8:00 pm
Instructor: Edmund Wan 導師: 溫翰源
General Class, Shek Kip Mei Dancing Room 6:00 pm
General Class, Shek Ki… @ Shek Kip Mei Park Dojo
May 14 @ 6:00 pm – 8:00 pm
Instructor: Billy Choong 導師:鍾少雄
General Class, Kwun Chung Dojo 6:00 pm
General Class, Kwun Ch… @ Kwun Chung Dojo
May 15 @ 6:00 pm – 8:00 pm
Instructor: Alan Chan 導師:陳民聯
Elementry Class, Ho Man Tin Dojo 4:00 pm
Elementry Class, Ho Ma… @ Ho Man Tin Dojo
May 16 @ 4:00 pm – 6:00 pm
Instructor: Hikita 導師: 疋田善朗
General Class(Kan/Jo), Fat Kwong Street Dojo 4:00 pm
General Class(Kan/Jo),… @ Fat Kwong Street Dojo
May 17 @ 4:00 pm – 6:00 pm
Instructor: Edmund Wan 導師: 溫翰源
General Class, Kwun Chung Dojo 7:00 pm
General Class, Kwun Ch… @ Kwun Chung Dojo
May 18 @ 7:00 pm – 9:00 pm
Instructor: Samson Li 導師:李北洲
General Class, Ho Man Tin Dojo 7:00 pm
General Class, Ho Man … @ Ho Man Tin Dojo
May 19 @ 7:00 pm – 9:00 pm
Instructor: Samuel Hui 導師:許才新
Elementry Class, Ho Man Tin Dojo 6:00 pm
Elementry Class, Ho Ma… @ Ho Man Tin Dojo
May 20 @ 6:00 pm – 8:00 pm
Instructor: Edmund Wan 導師: 溫翰源
General Class, Po On Road Dojo, Activity Room 2 7:00 pm
General Class, Po On R… @ Po On Road Dojo, 保安道道場
May 21 @ 7:00 pm – 9:00 pm
Instructor: Billy Choong 導師: 鍾少雄
General Class, Kwun Chung Dojo 6:00 pm
General Class, Kwun Ch… @ Kwun Chung Dojo
May 22 @ 6:00 pm – 8:00 pm
Instructor: Alan Chan 導師:陳民聯
Workshop Class, Ho Man Tin Dojo 4:00 pm
Workshop Class, Ho Man… @ Ho Man Tin Dojo
May 23 @ 4:00 pm – 6:00 pm
Instructor: Hikita 導師: 疋田善朗
General Class(Ken/Jo), North Point Dojo Activity Room 2 4:00 pm
General Class(Ken/Jo),… @ North Point activity room 2
May 24 @ 4:00 pm – 6:00 pm
Instructor: Edmund Wan 導師:溫翰源
General Class, Kwun Chung Dojo 4:00 pm
General Class, Kwun Ch… @ Kwun Chung Dojo
May 25 @ 4:00 pm – 6:00 pm
Instructor: Samson Li 導師:李北洲
General Class, Ho Man Tin Dojo 7:00 pm
General Class, Ho Man … @ Ho Man Tin Dojo
May 26 @ 7:00 pm – 9:00 pm
Instructor: Samuel Hui 導師:許才新
Elementry Class, Ho Man Tin Dojo 6:00 pm
Elementry Class, Ho Ma… @ Ho Man Tin Dojo
May 27 @ 6:00 pm – 8:00 pm
Instructor: Edmund Wan 導師: 溫翰源
General Class, Fat Kwong Street Dojo 7:00 pm
General Class, Fat Kwo… @ Fat Kwong Street Dojo
May 28 @ 7:00 pm – 9:00 pm
Instructor: Billy Choong 導師: 鍾少雄
General Class, Kwun Chung Dojo 6:00 pm
General Class, Kwun Ch… @ Kwun Chung Dojo
May 29 @ 6:00 pm – 8:00 pm
Instructor: Alan Chan 導師:陳民聯
Elementry Class, Ho Man Tin Dojo 4:00 pm
Elementry Class, Ho Ma… @ Ho Man Tin Dojo
May 30 @ 4:00 pm – 6:00 pm
Instructor: Hikita 導師: 疋田善朗
General Class(Ken/Jo), North Point Dojo Activity Room 2 3:00 pm
General Class(Ken/Jo),… @ North Point activity room 2
May 31 @ 3:00 pm – 5:00 pm
Instructor: Edmund Wan 導師:溫翰源